تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 | 15:19 | نویسنده : Ali

  بسم الله الرحمن الرحیم           « و تو ای خواهر دینی ام: چادر سیاهی که تو را احاطه کرده است ازخون سرخ من کوبنده تر است. » (شهید عبدالله محمودی)
 

« خواهرم: محجوب باش و باتقوا، که شمایید که دشمن را با چادرسیاهتان و تقوایتان می کشید. » « حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب دشمن را می بینی و دشمن تو را نمی بیند. » (سردار شهید رحیم آنجفی)
« حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست. » (شهید محمد کریم غفرانی)
 

« خواهرم: از بی حجابی است اگر عمر گل کم است نهفته باش و همیشه گل باش. » (شهید حمید رضا نظام)

« از تمامی خواهرانم می خواهم که حجاب این لباس رزم را حافظ باشند. » (شهید سید محمد تقی میرغفوریان)
 

« خواهرم: هم چون زینب باش و در سنگر حجابت به اسلام خدمت کن. » (طلبه شهید محمد جواد نوبختی)

 
« یک دختر نجیب باید باحجاب باشد. » (شهید صادق مهدی پور)

« خواهرم: حجاب تو مشت محکمی بر دهان منافقین و دشمنان اسلام می زند. » (شهید بهرام یادگاری)

« تو ای خواهرم... حجاب تو کوبنده تر از خون سرخ من است. » (شهیدابوالفضل سنگ تراشان)

« به پهلوی شکسته فاطمه زهرا (سلام الله علیه) قسمتان می دهم که، حجاب را حجاب را، حجاب را، رعایت کنید. » (شهید حمید رستمی)

« خواهر مسلمان: حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد. برادرمسلمان: بی اعتنایی شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهدشد. » (شهید علی اصغر پور فرح آبادی)

« شما خواهرانم و مادرانم: حجاب شما جامعه را از فساد به سوی معنویت و صفا می کشاند. » (شهید علی رضائیان)

« از خواهران گرامی خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کنند، زیرا که حجاب خون بهای شهیدان است. » (شهید علی روحی نجفی)

« مادرم... من با حجاب و عزت نفس و فداکاری شما رشد پیدا کردم. » (شهید غلامرضا عسگری)

« ای خواهرم: قبل از هر چیز استعمار از سیاهی چادر تو می ترسد تاسرخی خون من. » (شهید محمد حسن جعفرزاده)

« خواهرم: زینب گونه حجابت را که کوبنده تر از خون من است حفظ کن. »  (شهید محمد علی فرزانه)

« خواهران ما در حالی که چادر خود را محکم برگرفته اند و خود راهم چون فاطمه و زینب حفظ می کنند... هدف دار در جامعه حاضرشده اند. »            (رییس جمهور شهید محمد علی رجایی)  
 

  • آسمان
  • خوانندگان و بازیگران
  • free counters