X
تبلیغات
زولا
تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1392 | 17:03 | نویسنده : Ali


همه گفتند که این قافله رهبر دارد
همه گفتند علے مالک اشتر دارد
همه گفتند که یاور دارد
و کسے نیست قلم بردارد . . .

بنویسد که ز ِ یاران ِ علے،
یک نفر هست درون مایه ے اشعر دارد
و در این توطئه‌ ها شیوه ے دیگر دارد
که رَوَد پاے ِ سپیدار و تبر بردارد . . .
غربت اینجاست که بنیامین هم،
یوسفے را به لب چاه آرَد . . . !

و در این نزدیکے، سیدے هست کز آنکس که بر او حقّ ِ برادر دارد،
دل ِ خون‌تر دارد
چه کسے حق دارد،
قبل ِ این شاه ِ ولایت قدمے بردارد . . . ؟
نکند ملّت ِ ما دایه ے بهتر دارد ؟!

بله این منطقه ، خرزهره و شبدَر دارد
ما نترسیم ، سپیدار و صنوبر دارد
قمرے هست که یک ملت اختر دارد
او حسینےست که یک ملت اکبر دارد . . .

و هنوزم که هنوز است ، عَدُوّیست که نسل از هُوَ الاَبتَر دارد
و خدا در رَه این توطئه‌ ها سوره ے کوثر دارد
که بر این سروَر ِ ما لطف ، پیمبر دارد
کسے از آل علے هست که بر دست ، توانایے ِ خیبر دارد
که چو دریاست و صد علقمه لشکر دارد
و دلش ارث ِ فداکاری را ، ز ِ علمدار ِ دلاور دارد

و همین جا خبر از کرب و بلایے دارد، که دو سنگر دارد . . .
طرفے حنجر ِ حق گوے و دِگر سوے ، ببین ! دشنه و خنجر دارد . . .

بِهَراسید که این قائله آخر دارد
کدخدایےست در این دهکده طاقت دارد
طاقتش حد دارد !
یادتان رفته که این معرکه داور دارد..؟
یادتان رفته که این میکده ساغر دارد..؟

و کسے هست دلے معجزه‌ آور دارد
کهکشانےست که آذر دارد
صدفے هست که گوهر دارد
سیدے هست که از نسل پیمبر
سیدے هست که چون « فاطمه » مادر دارد . . .
  • آسمان
  • خوانندگان و بازیگران
  • free counters